تبلیغات
حكایت آن كوچ سرخ - لیست اسامی تعدادی از شهدای عشایر استان فارس
شهادت تقدیری است كه در عرصه هستی و حیات یك ملت جریان پیدا میكند. امام خمینی (ره)

لیست اسامی تعدادی از شهدای عشایر استان فارس

شنبه 25 مهر 1388 03:46 ب.ظ

نویسنده : روح الله اژدری
ارسال شده در: زندگی نامه شهدا ،

لیست اسامی شهدای عشایر استان فارس

1

نام و نام خانوادگی

نام پدر

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام پدر

2

محمد رادفر

رستم

24

حسن طاهری

زیاد

3

محمد حسین گنجه ای

خانی

25

امان الله آقایی

هیبت الله

4

اردشیر گرجی كهواده

امیر

26

بیژن ظهرابی

امیر فرج

5

بیت الله گرجی زاده

لهراسب

27

عرت الله محمدی

سیف الله

6

كرم اله عطایی قراچه

نوالله

28

بیژن كمالی

محمد علی

7

یدالله محمدی

حیدر

29

احمد حیدری

بخشی

8

عبدالله علی پور

فتح الله

30

عبدالكریم فرازی كهواده

پنجعلی

9

فضل الله حسنی

عبدالله

31

عنایت الله جاویدی

هدایت

10

رمضان گشتاسبی

طهماسب

32

هیبت الله حیدری

فضل لله

11

ابراهیم گشتاسبی

گشتاسب

33

جهانشیر جاویدی

فربانعلی

12

احمد خوشبین

----------

34

علی یار كریمی

___------

13

داراب جركانی

درویشعلی

35

عوض الله كرمی قراچه

امیر فرج

14

غزیزالله حسنی

سیف الله

36

جبار دهقان

سرتیپ

15

نوروز علی پسندیده

كاظم

37

بالاخان اسلامی

------

16

رمضان نصیری

داش امیر

38

سیف الله اژدری

سرحد قلی

17

سید محمد حسین اژدزی

سید محمد

39

علی حسین فرازی

قلی

18

ناصر شیرویه

علی شیر

40

مرتضی گشتاسبی

عزت الله

19

كرم الله كرمی

علمدار

41

جابر اژدری

---------

20

رستم اژدری

---------

42

حبیب الله حضرتی یادكوری

حسین

21

موسی ولی پور

زیاد خان

43

فرج الله رضا زاده

سرتیپ

22

موسی پناهنده

علمدار

44

فضل الله پیام

قره

23

شهنواز كرمی

لهراسب

45

جان محمد اردشیری

ابوالفتح

24

حسن كرمی آزاد

علیرضا

46

عسكر واضع

صفدر

 
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: شنبه 25 مهر 1388 03:47 ب.ظ